mkti work   Виховання – це процес залучення особистості до засвоєння вироблених людством цінностей, створення сприятливих умов для реалізації нею свого природнього потенціалу та творчого ставлення до життя, спрямований на утвердження суспільно значущих норм і правил поведінки особистості.
   Головною метою освітньої діяльності коледжу є всебічний та гармонійний розвиток здобувача освіти як особистості - найвищої цінності суспільства. Виходячи з цього, виховна складова навчального процесу коледжу спрямована на набуття здобувачем освіти соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, формування світогляду, духовності, моральної, естетичної, правової, екологічної культури, прищеплення комплексу загальнолюдських, національних і професійних норм, правил, цінностей та ідеалів поведінки. У цьому напрямку злагоджено працюють керівники всіх підрозділів.
   Педагогічний колектив коледжу особливу увагу приділяє створенню освітнього середовища, в якому наявні безпечні умови навчання, комфортні міжособистісні взаємодії, що сприяють емоційному благополуччю всіх учасників освітнього процесу і відсутні будь-які прояви насильства, а також дотримання прав і норм фізичної, психологічної, інформаційної та соціальної безпеки кожного учасника навчально-виховного процесу.
  Усі форми та методи, які використовуються у виховному процесі Миколаївського коледжу транспортної інфраструктури ДНУЗТ, мають гуманістичну спрямованість, які зорієнтовані на особистісне вдосконалення та різнобічний розвиток здобувачів освіти.
             І як результат, наш випускник – це цілісна всебічно розвинена, духовна й морально зріла особистість у якої сформовані фахові компетентності.