ОПП - фаховий молодший бакалавр за спеціальностями:

ОПП - молодший спеціаліст за спеціальностями:

ОПП середньої освіти для підготовки молодших спеціалістів
на основі базової загальної освіти:

ОПП середньої освіти для підготовки фахових молодших бакалаврів
на основі базової загальної освіти: