Набір_в_студраду.png

 

Студентська рада - особлива форма ініціативної, самостійної, відповідальної громадської діяльності студентів, спрямованої на вирішення важливих питань життєдіяльності студентської молоді, розвиток її соціальної активності.

 

Структуру студентської ради утворює:

 • Студентська рада коледжу;
 • Студентська рада відділення;
 • Студентська рада гуртожитку.

Метою діяльності студентської ради є:

 • Забезпечення реалізації прав на участь студентів в управлінні коледжем, оцінці якості освітнього процесу, сприяння соціальному захисту тих, що навчаються;
 • Формування у студентів умінь і навичок самоврядування, підготовка їх до компетентної і відповідальної участі в житті суспільства;
 • Сприяння реалізації особистих і професійних якостей у студентів.

Завданнями студентської ради є:

 • Залучення студентів до участі в розробці пропозицій по підвищенню якості освітнього процесу з урахуванням наукових і професійних інтересів студентів;
 • Захист і представлення прав і інтересів студентів;
 • Сприяння органам управління коледжу у вирішенні освітніх, соціально-побутових і інших питань, що зачіпають інтереси студентів;
 • Сприяння органам управління коледжу в рішенні освітніх і наукових завдань;
 • Проведення роботи, спрямованої на підвищення свідомості студентів і їх вимогливості до рівня своїх знань, виховання дбайливого відношення до майнового комплексу, патріотичне відношення, до духу і традицій коледжу.

Голова Студентської ради - це обличчя усього студентського колективу коледжу. Головою студентської ради, як правило, вибирається один з найактивніших студентів коледжу. Показність студентської ради забезпечується реальною виборністю на усіх рівнях.