за спеціальністю


У будь-якій професії, щоб бути на висоті, потрібно любити те, що робиш.

Ігор Костенко

Випускова циклова комісія Залізничний транспорт готує фахівців за освітньо-професійними програмами:

  • обслуговування і ремонт залізничних споруд та об’єктів колійного господарства;
  • технiчне обслуговування i ремонт вагонiв.

Випускову циклову комісію очолює викладач спеціаліст вищої категорії Бурцева Алла Миколаївна. Викладацький склад циклової комісії має високий професійний рівень, який здатний забезпечити проведення освітнього процесу на високому рівні.

Бурцева Алла Миколаївна

Голова циклової комісії
Спеціаліст вищої категорії

Освіта:

Українська державна академія залізничного транспорту у 2007р. за спеціальністю «Залізничні споруди та колійне господарство»

Кваліфікація:

Інженер – будівельник

Дисципліни, які викладає:

Основи вишукування, проєктування і спорудження залізниць; основи охорони праці та безпека життєдіяльності; охорона праці в галузі; будівельні та конструкційні матеріали

  

Андреєва Віра Василівна

Андреєва Віра Василівна

Спеціаліст вищої категорії
Викладач-методист

Освіта:

Дніпровський інститут інженерів транспорту у 1975р. за спеціальністю «Будівництво залізниць, колія і колійне господарство»

Кваліфікація:

Інженер – будівельник

Дисципліни, які викладає:

Метрологія, стандартизація і контроль якості продукції; технічна експлуатація залізниць і безпека руху; технічна документація

 

Бурцев Микола Олексійович

Бурцев Микола Олексійович

Завідувач відділення
Спеціаліст вищої категорії

Освіта:

Українська державна академія залізничного транспорту у 2002р. за спеціальністю «Залізничні споруди та колійне господарство»

Кваліфікація:

Інженер – будівельник

Дисципліни, які викладає:

Технічне обслуговування і ремонт залізничної колії

 

Хаустов Євгеній Борисович

Хаустов Євгеній Борисович

Спеціаліст вищої категорії

Освіта:

Кемеровський технологічний інститут харчової промисловості,1984р. холодильні машини і компресорне устаткування

Кваліфікація:

Інженер – механік

Дисципліни, які викладає:

Основи технічної механіки; матеріалознавство; холодильні машини та УКП

 

Заєць Павло Анатолійович

Заєць Павло Анатолійович

Заступник директора з виховної роботи
Спеціаліст другої категорії

Освіта:

Дніпровський національний університет залізничного транспорту у 2012р. за спеціальністю «Будівництво залізниць, колія і колійне господарство»;  Дніпровський національний університет залізничного транспорту, 2019р., магістр, за спеціальністю Залізничний транспорт (Вагони та вагонне господарство)

Кваліфікація:

Інженер – будівельник

Дисципліни, які викладає:

Неруйнуючий контроль рейок; діагностика залізничної колії; технологія ремонту вагонів; автоматичні гальма вагонів

 

Губенко Світлана Юріївна

Губенко Світлана Юріївна

Спеціаліст другої категорії

Освіта:

Миколаївський національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова у 2006р. за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», Український державний університет залізничного транспорту у 2021р, магістр, за спеціальністю Залізничний транспорт (Вагони та вагонне господарство)

Кваліфікація:

Електромонтер-механік

Дисципліни, які викладає:

Електричні машини; основи промислової електроніки; електрообладнання та кола пасажирських вагонів; технічне обслуговування електрообладнання пасажирських вагонів; електротехніка з основами електроніки

 

Деміденко Валерій Віталійович

Деміденко Валерій Віталійович

Заступник директора з АГЧ
Спеціаліст першої категорії

Освіта:

Закінчив Українську державну академію залізничного транспорту у 2002р. за спеціальністю «Залізничні споруди та колійне господарство»

Кваліфікація:

Інженер-будівельник

Дисципліни, які викладає:

Залізнична колія та штучні споруди

 

Кваснікова Анастасія Андріївна

Кваснікова Анастасія Андріївна

Помічник директора з кадрових питань
Спеціаліст

Освіта:

Дніпровський національний університет залізничного транспорту, 2019р., магістр, за спеціальністю Залізничний транспорт (Вагони та вагонне господарство)

Кваліфікація:

Інженер – будівельник

Дисципліни, які викладає:

Технологія галузі і технічні засоби залізничного транспорту; конструкція вагонів; обслуговування рухомого складу; вагонне господарство; технологія ремонту вагонів; технічна експлуатація залізниць і безпека руху; організація перевезень вантажів та пасажирів

 

Робота колективу випускової циклової комісії орієнтована на задоволення освітніх потреб особистості, відновлення національних освітніх традицій і примноження досвіду, відтворення інтелектуального духовного потенціалу нації, забезпечення ринку праці висококваліфікованими, конкурентоспроможними фахівцями залізничного транспорту.

 

Підготовка фахівців спеціальності дозволяє поєднати теоретичні знання і практичний досвід. Тому важливе значення для підготовки фахівців зі спеціальності Залізничний транспорт має їх поглиблена практична підготовка. Вирішення цього завдання залежить від організації навчального процесу і досягається за рахунок практичних занять, виконання курсових та дипломних проектів і практики студентів. Кожен з названих етапів навчального процесу має свої особливості та можливості практичної підготовки фахівців і вимагає цілеспрямованої роботи.

 

Випускники після закінчення коледжу можуть включитися у виробництво і працювати з повною віддачею на ділянці, що відповідає спеціальності та кваліфікації.

Щоб випускники спеціальності Залізничний транспорт відповідали зазначеним вимогам, викладацький склад, що працює на спеціальності, при підготовці фахівців виконує наступні завдання:

  • надає студентам за весь період навчання необхідний обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навичок, передбачених навчальними планами і програмами за ОПП;
  • для забезпечення оперативних потреб інформаційно-методичного забезпечення готує спеціалізовані навчальні посібники та підручники, конспекти лекцій, методичні розробки і вказівки;
  • поглиблює розвиток творчих здібностей студентів, їхнє мислення і логіку;
  • навчає студентів самостійно працювати зі спеціальною та довідковою літературою, користуватися довідниками та каталогами, різними джерелами інформації.
  • виховує свідомих людей, всебічно розвинутих, активних членів суспільства.

  

Викладачі випускової циклової комісії в своїй роботі чітко дотримуються педагогічних норм і методів в організації навчально - виховної діяльності, виявляючи при цьому активність, індивідуальний підхід до кожної людини, повагу до студентів і батьків, принциповість та професіоналізм.