Немає професій з великим майбутнім, але є професіонал з великим майбутнім.

Д. Сейерс

Випускова циклова комісія Автомобільний транспорт готує фахівців за освітньо-професійною програмою  "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів".

Випускову циклову комісію очолює викладач вищої категорії, Дашков Валерй Петрович склад циклової комісії має високий професійний рівень, який здатний забезпечити проведення освітнього процесу на високому рівні.

Робота колективу випускової циклової комісії орієнтована на задоволення освітніх потреб особистості, відновлення національних освітніх традицій і примноження досвіду, відтворення інтелектуального духовного потенціалу нації, забезпечення ринку праці висококваліфікованими, конкурентоспроможними фахівцями автомобільного транспорту.

 Дашков Валерій Петрович

Дашков Валерій Петрович

Голова випускової циклової комісії

Викладач спеціальних дисциплін
Спеціаліст вищої категорії

Освіта:

Харківський автомобільно – дорожній інститут за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство»

Кваліфікація:

Інженер – механік

Дисципліни, які викладає:

Автомобілі; теорія і конструкція автомобіля; організація автосервісу та фірмове обслуговування автомоблв; деталі машин.

Тітов Сергій Сергійович

Тітов Сергій Сергійович

Директор ВСП «МФКТІ УДУНТ»
Спеціаліст вищої категорії

Освіта:

Харківський національний автомобільно – дорожній університет за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство»

Кваліфікація:

Інженер – механік

Дисципліни, які викладає:

Технічна експлуатація автомобілів

 

Кузнецов Андрій Володимирович

Кузнецов Андрій Володимирович

Викладач спеціальних дисциплін 

Спеціаліст вищої категорії

Освіта:

Самаркандське вище військове автомобільне командне училище за спеціальністю «Автомобільна техніка»

Кваліфікація:

Інженер – механік

Дисципліни, які викладає:

Електрообладнання автомобілів; основи технічної діагностики автомобілів; технологія ТО і ПР автомобілів; правила дорожнього руху; основи керування автомобілем та безпека дорожнього руху.

 

Сисоєв Микола Миколайович

Завідуючий лабораторією

Викладач спеціаліст

Освіта:

Харківський національний автомобільно-дорожній університет за спеціальністю "Професійна освіта (Транспорт)"

Кваліфікація:

Магістр з професійної освіти

Дисципліни, які викладає: 

Основи технології ремонту; автомобільні двигуни; використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно – енергетичних ресурсів.

 

Підготовка фахівців спеціальності дозволяє поєднати теоретичні знання і практичний досвід. Тому важливе значення для підготовки фахівців зі спеціальності Автомобільний транспорт має їх поглиблена практична підготовка. Вирішення цього завдання залежить від організації навчального процесу і досягається за рахунок практичних занять, виконання курсових та дипломних проектів і практики студентів. Кожен з названих етапів навчального процесу має свої особливості та можливості практичної підготовки фахівців і вимагає цілеспрямованої роботи.

Випускники після закінчення коледжу можуть включитися у виробництво і працювати з повною віддачею на автотранспортних підприєемствах різних форм власності, що відповідає спеціальності та кваліфікації.

 

Щоб випускники спеціальності Автомобільний транспорт відповідали зазначеним вимогам, викладацький склад, що працює на спеціальності,  при підготовці фахівців виконує наступні завдання:

 

  • надає студентам за весь період навчання необхідний обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навичок, передбачених навчальними планами і програмами за ОПП;
  • для забезпечення оперативних потреб інформаційно-методичного забезпечення готує спеціалізовані навчальні посібники та підручники, конспекти лекцій, методичні розробки і вказівки;
  • поглиблює розвиток творчих здібностей студентів, їхнє мислення і логіку;
  • навчає студентів самостійно працювати зі спеціальною та довідковою літературою, користуватися довідниками та каталогами, різними джерелами інформації.
  • виховує свідомих людей, всебічно розвинутих, активних членів суспільства.

 

Викладачі випускової циклової комісії в своїй роботі чітко дотримуються педагогічних норм і методів в організації навчально - виховної діяльності, виявляючи при цьому активність, індивідуальний підхід до кожної людини, повагу до студентів і батьків, принциповість та професіоналізм.